...
matfiz
Matematyczno-Fizyczny

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Ukończenie klasy o profilu Matematyczno-Fizycznym umożliwia w przyszłości studiowanie na:
 • Wyższych Uczelniach Technicznych, Politechnicznych
 • Uniwersytetach Ekonomicznych
 • Wyższych Szkołach Bankowych
Photo by Matthew Guay on Unsplash
Humanistyczno-Lingwistyczny

Przedmioty rozszerzone:

 • historia
 • WOS
 • polski
 • geografia

Ukończenie klasy o profilu Humanistyczno-Lingwistycznym z rozszerzonym językiem angielskim umożliwia w przyszłości studiowanie na:
 • Wyższych Uczelniach o kierunkach:
  • Filologii angielskiej
  • Dziennikarstwie, Historii
  • Promocji i reklamie
  • Wydziale Prawa i Administracji

Dla uczniów szkoły podstawowej

Czteroletnie liceum dla obecnie kończących szkołę ósmoklasistów.

Dla uczniów gimnazjów

Trzyletnie liceum dla obecnie kończących szkołę gimnazjalistów.

 • KRZTAŁCENIE W OPARCIU O WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE
 • DBAŁOŚĆ O WYSOKI POZIOM KULTURY OSOBISTEJ UCZNIA
 • UKIERUNKOWANIE DO STUDIOWANIA WYMARZONEGO KIERUNKU STUDIÓW
 • KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE (CERTYFIKOWANE)
 • WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI O WSKAZANYCH PROFILACH
 • PRZYJAZNA ATMOSFERA
 • ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I CERTYFIKOWANYCH KURSÓW Z POGRANICZA RÓŻNYCH DZIEDZIN NAUKI WYBRANYCH PROFILI

Informacje o rekrutacji:

 • Nabór na listę wstępną odbywa się przez cały rok.
 • Rekrutacja odbywa się od maja do sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.
 • W okresie rekrutacji rodzice i kandydat odbywają rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły.
 • O kolejności przyjęć decydują wyniki na świadectwie, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń

Zasady rekrutacji:

 1. Zgłoszenie ucznia i wypełnienie Karty zgłoszenia kandydata (karta dostępna tutaj)
  Zgłoszenia można dokonać poprzez Sekretariat szkoły Tel. 796 554 102 lub drogą e-mail: ksp.sekretariat@outlook.com
 2. Spotkanie rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły: marzec-czerwiec
 3. Decyzja o przyjęciu do szkoły podjęta przez dyrektora szkoły
 4. Podpisanie umowy

Wykaz dokumentów wymaganych przy rekrutacji:

 1. Karta zgłoszenia kandydata plus 2 zdjęcia.
 2. Wyniki edukacyjne z poprzedniej szkoły (świadectwo plus wyniki egzaminu gimnazjalnego).
 3. Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia kandydata (sportowe, artystyczne, dydaktyczne).
 4. Orzeczenie i/lub opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej jeśli była wystawiona

Telefony kontaktowe:

+48 (32) 724 65 25
+48 796 554 102

E-mail:

ksp.sekretariat@outlook.com

Adres szkoły:

Niepubliczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny
40-578 Katowice-Brynów
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 24