...

Niepubliczne liceum w Katowicach


Celem naszego działania jest przygotowanie uczniów do dalszej edukacji na wymarzonych studiach. Nasi nauczyciele pomagają uczniom skoncentrować się na przedmiotach, które są związane z wybranym kierunkiem studiów. Organizujemy również szkolenia oraz certyfikowane kursy dotyczące różnych dziedzin nauki.

Oferujemy:

 • Liceum trzyletnie – dla absolwentów gimnazjum
 • Liceum czteroletnie - dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Katolickie liceum w Katowicach oferuje przeprowadzanie wielu certyfikowanych kursów dokształcających. Współpracujmy z uczelniami o profilach, jakie dostępne są w naszym liceum. Uczniowie mają możliwość wyboru dwóch profili:

 • profil matematyczno – fizyczny, w którym przedmioty rozszerzone to matematyka, fizyka oraz informatyka.
 • profil humanistyczno – lingwistyczny, w którym przedmioty rozszerzone to historia, WOS, język polski / geografia.

Ukończenie nauki w klasach o powyższych profilach umożliwia przyszłym absolwentom podjęcie studiów na uczelniach wyższych, uniwersytetach o różnych kierunkach.

W naszym liceum w Katowicach uczniowie mają możliwość stałego rozwoju na wybranym kierunku. Koncentrujemy się nie tylko na kształceniu, jaki obejmuje program oświaty. Nasi uczniowie mogą liczyć na szereg zajęć dodatkowych, które pozwolą rozwijać ich pasje i umiejętności.

Młodzi ludzie, oprócz kształcenia się i zdobywania wiedzy, mogą również zgłębiać wartości chrześcijańskie.

Zapisując swoje dziecko do naszej szkoły, mogą być Państwo pewni o naszą dbałość, by uczniowie byli kształceni w duchu chrześcijańskich wartości. Zwracamy także dużą uwagę na przestrzeganie zasad kultury osobistej. W naszym liceum, uczniowie mogą liczyć na przyjazną atmosferę.

Wszystkie zasady dotyczące rekrutacji są szczegółowo opisane poniżej.

matfiz
Matematyczno-fizyczny

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Ukończenie klasy o profilu matematyczno-fizycznym umożliwia w przyszłości studiowanie na:
 • wyższych uczelniach technicznych, politechnicznych
 • uniwersytetach ekonomicznych
 • wyższych szkołach bankowych
Photo by Matthew Guay on Unsplash
Humanistyczno-lingwistyczny

Przedmioty rozszerzone:

 • historia
 • WOS
 • polski / geografia

Ukończenie klasy o profilu humanistyczno-lingwistycznym z rozszerzonym językiem angielskim umożliwia w przyszłości studiowanie na:
 • wyższych uczelniach o kierunkach:
  • filologia angielska
  • dziennikarstwo, historia
  • promocja i reklama
  • prawo i administracja

Dla uczniów szkoły podstawowej

Czteroletnie liceum dla obecnie kończących szkołę ósmoklasistów.

Dla uczniów gimnazjów

Trzyletnie liceum dla obecnie kończących szkołę gimnazjalistów.

 • KSZTAŁCENIE W OPARCIU O WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE
 • DBAŁOŚĆ O WYSOKI POZIOM KULTURY OSOBISTEJ UCZNIA
 • PRZYGOTOWANIE DO STUDIOWANIA WYMARZONEGO KIERUNKU STUDIOÓW
 • KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE (CERTYFIKOWANE)
 • WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI O WSKAZANYCH PROFILACH
 • PRZYJAZNA ATMOSFERA
 • ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ Z POGRANICZA RÓŻNYCH DZIEDZIN NAUKI WYBRANYCH PROFILI

Informacje o rekrutacji:

 • Nabór na listę wstępną odbywa się przez cały rok.
 • Rekrutacja odbywa się od maja do sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.
 • W okresie rekrutacji rodzice i kandydat odbywają rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły.
 • O kolejności przyjęć decydują wyniki na świadectwie, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń

Zasady rekrutacji:

 1. Zgłoszenie ucznia i wypełnienie Karty zgłoszenia kandydata (karta dostępna tutaj)
  Zgłoszenia można dokonać poprzez Sekretariat szkoły Tel. 796 554 102 lub drogą e-mail: ksp.sekretariat@outlook.com
 2. Spotkanie rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły: marzec - sierpień
 3. Decyzja o przyjęciu do szkoły podjęta przez dyrektora szkoły
 4. Podpisanie umowy

Wykaz dokumentów wymaganych przy rekrutacji:

 1. Karta zgłoszenia kandydata plus 2 zdjęcia.
 2. Wyniki edukacyjne z poprzedniej szkoły (świadectwo plus wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty).
 3. Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia kandydata (sportowe, artystyczne, dydaktyczne).
 4. Orzeczenie i/lub opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej, jeśli była wystawiona w poprzednich latach nauki ucznia.

Telefony kontaktowe:

+48 (32) 724 65 25
+48 796 554 102

E-mail:

ksp.sekretariat@outlook.com

Adres szkoły:

Niepubliczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny
40-578 Katowice-Brynów
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 24