Plan lekcji

Klasa 1 SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55          
1 8:00-8:45 ew j.niem./j.hiszp. ew religia ew
2 8:55-9:40 ew w-f (a-s) ew j.angielski ew
3 9:50-10:35 ew j.angielski ew ew ew
4 10.45-11:30 w-f (a-k) ew ew ew ew
5 11:40-12:25 ew ew basen zaj.komputerowe j.angielski
6 12:40-13:25 religia  ew basen ew  
7 13:30-14:15 j.angielski     j.angielski  
8 14:20-15:05          

Klasa 2 SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55          
1 8:00-8:45 ew ew ew ew ew
2 8:55-9:40 ew ew ew w-f (a-k) ew
3 9:50-10:35 ew w-f (t-s) ew religia ew
4 10.45-11:30 ew ew j.angielski ew ew
5 11:40-12:25 religia ew basen ew zaj.komputerowe
6 12:40-13:25 j.angielski j.angielski basen j.angielski j.angielski
7 13:30-14:15         j.niem./j.hiszp.
8 14:20-15:05          

Klasa 3 SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55          
1 8:00-8:45 ew ew ew ew ew
2 8:55-9:40 ew ew ew religia muzyka
3 9:50-10:35 j.niem./- w-f (a-s) ew j.angielski ew
4 10.45-11:30 religia konwers. j.ang ew ew ew
5 11:40-12:25 j.angielski j.hiszp/- basen ew ew
6 12:40-13:25   ew basen ew ew
7 13:30-14:15   j.angielski   z.komputerowe w-f(a-s)
8 14:20-15:05       j.angielski  

Klasa 4a SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55          
1 8:00-8:45 –  religia matematyka w-f(t-s) matematyka
2 8:55-9:40 plast j.pol. przyroda j.angielski technika
3 9:50-10:35 religia j.hisz/j.niem j.polski przyroda muzyka
4 10.45-11:30 j.polski j.angielski j.polski informatyka j.niem/j.hiszp
5 11:40-12:25 j.angielski g.wychowawcza matem j.polsk j.angielski
6 12:40-13:25 w-f (t-wst)  matematyka basen matematyka historia
7 13:30-14:15 w-f (t-wst)  konw.j.ang. basen wdż  
8 14:20-15:05          

Klasa 4b SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55          
1 8:00-8:45 –  j.angielski przyroda w-f (b-wst)
2 8:55-9:40 religia religia matematyka w-f (b-wst)
3 9:50-10:35 j.polski j.hisz/j.niem przyroda j.angielski plastyka
4 10.45-11:30 matematyka matematyka j.polski j.polski j.hisz/j.niem
5 11:40-12:25 technika w-f (a-s) j.polski   muzyka
6 12:40-13:25 j.polski historia basen   j.angielski
7 13:30-14:15 j.angielski matematyka basen   informatyka
8 14:20-15:05 matematyka konwer j.ang.     g.wychowawcza 

Klasa 5 SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55          
1 8:00-8:45 religia przyroda wdż j.angielski g.wychowawcza
2 8:55-9:40 j.niem/- j.angielski j.polski j.polski matematyka
3 9:50-10:35 w-f (a-s) matematyka matematyka j.polski informatyka
4 10.45-11:30 j.polski matematyka przyroda w-f (b-wst) muzyka
5 11:40-12:25 j.polski historia j.angielski w-f (b-wst) j.niem/j.hiszp
6 12:40-13:25 technika konw. j.ang. basen religia przyroda
7 13:30-14:15 plastyka j.hiszp./- basen matematyka  
8 14:20-15:05 j.angielski        

Klasa 6 SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55   j.niem/-      
1 8:00-8:45 j.polski w-f (a-s) j.polski j.polski muzyka
2 8:55-9:40 j.polski konw. j.ang. matematyka plastyka religia
3 9:50-10:35 w-f (a-s) j.angielski j.polski w-f (a-wst) matematyka
4 10.45-11:30 religia historia matematyka j.angielski informatyka
5 11:40-12:25 przyroda matematyka historia matematyka przyroda
6 12:40-13:25 j.angielski j.hiszp/- basen przyroda j.niem/j.hiszp
7 13:30-14:15 godz.wych.   basen   j.angielski
8 14:20-15:05          

Klasa 7 SP

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55   w-f(a-s)      
1 8:00-8:45 chemia j.polski j.polski wdż (7:45-8:25)
2 8:55-9:40 w-f(a-s) matematyka j.polski chemia muzyka
3 9:50-10:35 j.polski religia w-f (b-wst) j.polski fizyka
4 10.45-11:30 plastyka j.niem/j.hiszp. w-f (b-wst) g.wychowawcza geografia
5 11:40-12:25 matematyka konw. j.ang. matematyka j.angielski j.angielski
6 12:40-13:25 matematyka j.angielski matematyka historia j.angielski
7 13:30-14:15 fizyka historia  geografia religia biologia
8 14:20-15:05       informatyka j.niem/j.hiszp.
9 15:10-15:55       biologia  

Klasa 2 Gimn

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55       j.niemiecki/-  
1 8:00-8:45 j.niemiecki/- –  chemia religia
2 8:55-9:40 chemia j.angielski j.hiszpański/- w-f(t-s) fizyka
3 9:50-10:35 religia konw. j.ang. j.polski z.artystyczne j.angielski
4 10.45-11:30 w-f (t-s) w-f (t-s) j.polski historia j.angielski
5 11:40-12:25 w-f (t-s) matematyka fizyka matematyka historia
6 12:40-13:25 geografia matematyka wos informatyka j.polski
7 13:30-14:15 matematyka j.polski g. wychowawcza matematyka j.polski
8 14:20-15:05 j.angielski j.hiszpański/-   biologia  
9 15:10-15:55 biologia         

Klasa 3 Gimn

nr godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7:10-7:55 j.niem/- biologia      
1 8:00-8:45   j.angielski j.polski plastyka j.angielski
2 8:55-9:40 religia j.niem./j.hiszp. j.polski w-f(t-s) j.angielski
3 9:50-10:35 z.artystyczne matematyka j.hiszp./- chemia religia
4 10.45-11:30 w-f (t-s) w-f (t-s) matematyka j.angielski historia
5 11:40-12:25 w-f (t-s) j.polski geografia historia j.polski
6 12:40-13:25 fizyka j.polski fizyka matematyka informatyka
7 13:30-14:15 j.angielski   matematyka edb g.wychowawcza
8 14:20-15:05     wos matematyka biologia
9 15:10-15:55     wdż