Patron

Patronem Naszej Szkoły jest Święta Rodzina.

Święta Rodzina „jest (…) pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rodzina – jedyna na świecie, ta, która wiodła ukryte i ciche życie w małym miasteczku palestyńskim; która doświadczyła ubóstwa, prześladowań, wygnania; która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i czysty, nie omieszka wspomagać wszystkich rodzin chrześcijańskich, co więcej, wszystkich rodzin świata w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu planu Bożego.

(…) Błagam [Chrystusa Króla], aby każda rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście na świat Jego Królestwa…” (FC 86).

Prywatna niepubliczna szkoła podstawowa w Katowicach