Kółko misyjne i wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.

św. Jan Paweł II

Od wielu lat nasza Szkoła bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. Dzięki wsparciu rodziców naszej szkoły i działalności Szkolnego Kółka misyjnego i wolontariackiego prowadzonych przez ks. Tomasza Cyganika i Panią Bożenę Jurek nasza szkoła wspiera pomocą parafialny Caritas przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, organizuje kiermasze, zbiera środki czystości dla Hospicjum. Ponadto organizuje spotkania z seniorami z klubu seniora, mieszkańcami Domu Samotnej Matki, znajdujących się na terenie naszej parafii p.w. Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego czy też z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Przystań”. W tym roku po raz drugi nasza szkołą bierze udział w akcji Szlachetna Paczka, pomagając rodzinie z Żywca, która ucierpiała w pożarze.

Ważnym zadaniem szkoły jest rozwijanie u naszych uczniów poczucia empatii i zaangażowania społecznego, ukształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.

W ramach pierwszej naszej akcji charytatywnej “Tornister pełen uśmiechów”, w której zebraliśmy dzięki hojności naszych uczniów i rodziców tornistry, plecaki i różnego rodzaju przybory szkolne dla dzieci z ubogich rodzin, dary te zostały przekazane potrzebującym do Caritas w Katowicach.

Pod koniec października zorganizowaliśmy dla naszych uczniów korowód Wszystkich Świętych, mający na celu między innymi przybliżyć życie naszych świętych patronów.

W miesiącach grudniu 2017 i styczniu 2018 z udziałem naszych wolontariuszy pragniemy zorganizować:

  • pomoc uczniów klasy VII i Klas Gimnazjalnym przy pakowaniu paczek dla bezdomnych w parafialnym „Caritas” przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
  • Wyjście uczniów klasy VII z przedstawieniem Jasełkowym i darami – zabawkami i grami przekazanymi przez naszych uczniów do Domu Samotnej Matki, znajdującego się na terenie naszej parafii
  • Pomoc uczniów klas Gimnazjalnych w rozdawaniu koron i śpiewników podczas Orszaku Trzech Króli
  • Zbiórka książek dla dzieci chorych przebywających w hospicjach i przez uczniów klasy VII i klas Gimnazjalnych
  • Wspólne kolędowanie uczniów klas młodszych z seniorami w Domu Seniora, znajdującego się na terenie naszej parafii
  • zbieranie darów w ramach akcji „Wielkanocny stół” dla najuboższych.

Wszelkie akcje z udziałem uczniów naszej szkoły prowadzone są pod opieką naszych nauczycieli.

Z góry dziękujemy Państwu za wszelką pomoc i wsparcie.

Prywatna niepubliczna szkoła podstawowa w Katowicach