Lepsza Szkoła – Projekt Edukacyjny

Nasza szkoła co roku uczestniczy w projekcie edukacyjnym “Lepsza Szkoła” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, mającego na celu badanie kompetencji matematycznych uczniów szkoły podstawowej. Tysiące uczniów w całym kraju rozwiązuje corocznie trzy standaryzowane testy, tj. na początku, w połowie i na końcu roku szkolnego. Testy służą porównywaniu wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami uzyskanymi przez uczniów w województwie i w Polsce. Udział w “Sesji z Plusem” pomaga nauczycielowi diagnozować potrzeby uczniów oraz ocenić ich postępy. Warto podkreślić, że wyniki naszych uczniów plasują się na wysokim i bardzo wysokim poziomie.

Prywatna niepubliczna szkoła podstawowa w Katowicach