Kółka zainteresowań

Szkoła oferuje w tym roku szkolnym liczne kółka zainteresowań takie jak empiryczne, plastyczne, kółko misyjne, sportowe, przedmiotowe, matematyczne, fizyczne, chemiczne, językowe oraz wolontariat według harmonogramu dostępnego w sektretariacie szkoły.

Prywatna niepubliczna szkoła podstawowa w Katowicach