Historia Szkoły

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny jest Niepubliczną Szkołą Podstawową współpracującą z Radą Szkół Katolickich przy Episkopacie Polski. Szkoła została założona w 2008 roku.

Szkoła mogła powstać dzięki błogosławieństwu i zgodzie na jej otwarcie Arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego. Duży udział w jej powstaniu miał także ksiądz Józef Nowaczyk, proboszcz parafii pod Wezwaniem Świętej Rodziny w Katowicach – Brynowie. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza szkoła ma swą siedzibę na terenie parafii.

Inicjatywa założenia szkoły zrodziła się w wyniku wsłuchiwania się w społeczny głos rodzin, z którego wynikało, że istnieje duże zapotrzebowanie na szkoły katolickie. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na apel „Zakładajmy Szkoły Katolickie” zamieszczony w Tygodniku Katolickim „Gość Niedzielny” (z 27.01.2008 nr 4) pod tytułem „Szkoła z duszą”.

Celem szkoły, poza kształceniem zgodnie z podstawą programową, jest także wychowywanie uczniów do przyszłego życia w społeczeństwie i rodzinie. W procesie wychowawczym szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami. Szkoła stanowi wspólnotę uczniów i nauczycieli, gdzie uczeń znajduje się w centrum zainteresowania. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i przekazuje chrześcijańskie wartości moralne i etyczne stanowiące stabilny fundament dla człowieka w dorosłym życiu.

Stosując w pozytywny sposób zasadę „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” chcemy, aby dzieci „nasiąkły” zamiłowaniem do nauki i zdobywania wiedzy. Pragniemy, by dzieci zdobyły umiejętności zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, dzięki którym można zgłębiać tajniki dzieła Pana Boga, jak i w zakresie nauk humanistycznych, których terenem działania jest odpowiedź człowieka na otaczający go świat. Przedmioty ścisłe pozwolą naszym wychowankom w przyszłości na aktywny udział w społeczeństwie.

ZADANIA JAKIE STAWIA PRZED SOBĄ SZKOŁA:

Nabycie wiedzy zgodnie z wytycznymi MEN
Wychowanie w oparciu o chrześcijański system wartości
Wykształcenie poszanowania tradycji i historii
Szacunek do siebie i innych
Zaszczepienie patriotyzmu
Wykształcenie umiejętności określenia siebie w istniejącej rzeczywistości
Rozwój asertywności i kreatywności
Rozwój umiejętności organizacji czasu i nauki, a w rezultacie pracy
Rozbudzenie zamiłowania do zdobywania wiedzy i umiejętności
Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia w zakresie intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym

ZALETY NASZEJ SZKOŁY:

Lokalizacja szkoły – południowa dzielnica Katowic (Brynów), na terenie parafii pod wezwaniem św. Rodziny, w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego.
Mała liczebność klas sprzyjająca indywidualizacji pracy z uczniem oraz wpływająca na efektywność nauczania.
Wyżywienie.
Bezpieczna szkoła. Szkoła zamykana na czas zajęć i monitorowana elektronicznie.
Nauka w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
Psycholog.
Zajęcia dodatkowe.
Konsultacje dla uczniów i rodziców.
Świetlica szkolna.

 

Nasza kadra

Kadrę pedagogiczną Naszej Szkoły stanowią osoby o odpowiednich kwalifikacjach zarówno merytorycznych jak i moralnych wspierane przez Radę Szkół Katolickich poprzez szkolenia i porady, które ukierunkowane są na bezpośredni i indywidualny kontakt z uczniem.

Grono pedagogiczne oraz uczniowie tworzą wspólnotę uczniów i nauczycieli poprzez prawidłowe relacje oparte na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu.

Kadra pedagogiczna została tak dobrana, aby w pełni realizować postawione przed szkołą zadania oraz zgodnie ze słowami Jana Pawła II „przekazywać prawdę nie tylko słowami, ale dawać o niej wyraziste świadectwo własnym życiem”.

Prywatna niepubliczna szkoła podstawowa w Katowicach