Świetlica

W naszej szkole świetlica podzielona jest na dwie grupy dla uczniów klas 1-3 oraz dla uczniów klas IV i starszych. Dzieci przebywają w świetlicy przed zajęciami szkolnymi oraz po ich zakończeniu. Świetlica jest czynna w godzinach 7:10 – 17:00. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej. Podczas przebywania w świetlicy dzieci odpoczywają, mają możliwość i czas przeznaczony na wykonanie zadań domowych przy zorganizowanej pomocy nauczyciela. Do dyspozycji nauczyciela świetlicy jest sala korekcyjna gdzie jest możliwość zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów organizuje różne formy pracy w postaci zajęć artystycznych, a także zajęć terapii manualnej prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Ponadto do dyspozycji uczniów na świetlicy są także: gry planszowe; biblioteczka zawierająca zbiór książek dla dzieci, zbiór płyt DVD z piosenkami, bajkami, filmami dla dzieci, przybory do zajęć plastycznych oraz wiele materiałów dydaktycznych przygotowywanych systematycznie przez nauczyciela świetlicy. Większość zajęć organizowanych jest w pomieszczeniu świetlicy natomiast wiosną i jesienią zajęcia odbywają się na zewnątrz szkoły na placu zabaw, wyposażonym w liczne zewnętrzne gry edukacyjne.

Prywatna niepubliczna szkoła podstawowa w Katowicach