REKRUTACJA DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Szanowni Państwo!

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych zapisem dzieci do szkoły w roku szkolnym 2022/2023.
Szczegóły dotyczące indywidualnych spotkań i wymaganych dokumentów można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 796554102 / 796424102 bądź drogą elektroniczną e-mail: ksp.sekretariat@outlook.com

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Dyrekcja Szkoły

Prywatna niepubliczna szkoła podstawowa w Katowicach